சி.எஸ்.சி.யின் கிசான் இ – ஸ்டோர் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Wednesday, January 2, 2019

சி.எஸ்.சி.யின் கிசான் இ – ஸ்டோர்சதீஷ்குமார் ராமசாமி கடலூர் மாவட்ட VLE மற்றும் கடலூர் மாகாணத்திலிருந்து வரும் ஒரு  வெற்றிகரமான விவசாயி சரவணன்  அவர்கள் ஒரு விவசாயப் பட்ரிட் ஸ்பிரே தெளிப்பான் இயந்திரத்தை RS.3,300க்கு  சி.எஸ்.சி.யின் கிசான் இ ஸ்டோர் முலமாக வாங்கியுள்ளார்
SATHISHKUMAR RAMASAMY CUDDALORE DISTRICT VLE AND A SUCCESSFUL FARMER SARAVANAN FROM CUDDALORE DISTRICT PURCHASED AN AGRICULTURAL BATTERY SPRAY PUMP MACHINE WORTH RS.3,300 FROM KISAN eSTORE THROUGH CSC PORTAL


No comments:

Post a Comment

Popular Posts