டிஜிகான் திட்டத்தை தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் MR. VINOTH KURIAKOSE (DIGIGAON) - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Friday, February 15, 2019

டிஜிகான் திட்டத்தை தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் MR. VINOTH KURIAKOSE (DIGIGAON)


தமிழ்நாட்டின் கிராமங்களை டிஜிட்டல் மையமாக மற்றபோகும் டிஜிகான் திட்டத்தை தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் MR. VINOTH KURIAKOSE (DIGIGAON). . இவ்விழாவிற்கு தமிழக கிராம தொழில்முனைவோர்களை இனிதே வரவேற்கிறோம்            No comments:

Post a Comment

Popular Posts