டிஜிகான் திட்டத்தை தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினர் MR. VINOTH KURIAKOSE - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Sunday, February 17, 2019

டிஜிகான் திட்டத்தை தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினர் MR. VINOTH KURIAKOSE

தமிழ்நாட்டின் கிராமங்களை டிஜிட்டல் மையமாக மற்றபோகும் டிஜிகான் திட்டத்தை தமிழகத்தின் ராமநாதபுரத்தில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினர் MR. VINOTH KURIAKOSE (DIGIGAON). . 


No comments:

Post a Comment

Popular Posts