பாராத பிரதமர் அவர்களின் பிரதான் மந்திரி கிஷான் சம்மன் நிதி ( PM-Kisan) திட்டம் ரூ.6000 விண்ணப்பம் வழங்குதல். 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக உள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே... மேலும் விவங்களுக்கு அழைக்கவும் 8667330282, 8973168435 - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Saturday, February 9, 2019

பாராத பிரதமர் அவர்களின் பிரதான் மந்திரி கிஷான் சம்மன் நிதி ( PM-Kisan) திட்டம் ரூ.6000 விண்ணப்பம் வழங்குதல். 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக உள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே... மேலும் விவங்களுக்கு அழைக்கவும் 8667330282, 8973168435பாராத பிரதமர் அவர்களின் பிரதான் மந்திரி கிஷான் சம்மன் நிதி ( PM-Kisan) திட்டம் ரூ.6000 வழங்குதல்.


ஏக்கருக்கு குறைவாக உள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே... மேலும் விவங்களுக்கு 
அழைக்கவும்  8667330282, 8973168435

பாரத பிரதமர் அறிவித்த விவசாயிகளுக்கான பணம் 6000 பெற சிறு குறு விவசாயிகள் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்குள் நிலத்தின்

1.சிட்டா

2. நில உரிமையாளர் ஆதார் நகல்

3. வங்கி புத்தக நகல்

4.குடும்ப அட்டை நகல்

5.புகைப்படம் – 1 NO

ஆகியவற்றுடன் வந்து பதிவு செய்யவும்.

பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் அனைத்து இ-சேவை மையகளிலும் கிடைக்கும்

நன்றி
No comments:

Post a Comment

Popular Posts