அனைத்து CSC க்கள் மூலம் தேர்தல் சேவைகள் விரைவில் தொடங்கும் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Tuesday, March 26, 2019

அனைத்து CSC க்கள் மூலம் தேர்தல் சேவைகள் விரைவில் தொடங்கும்

ELECTION SERVICES THROUGH ALL CSCs WILL START SOON


Dear VLEs,

All CSC centres will start Election Services very soon. Stay updated with our newsletters and notifications.அன்புள்ள VLE கள், எல்லா சி.எஸ்.சி. மையங்களிலும் விரைவில் தேர்தல் சேவைகள் தொடங்கப்படும். எங்கள் செய்தி மற்றும் அறிவிப்புகளுடன் தொடர்ந்து இனைதிருங்கள்.

No comments:

Post a Comment