2019 தமிழ்நாடு அஞ்சல்துறை 4442 வேலை விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி நீட்டிப்பு! NEW UPDATE(11.04.2019) - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Thursday, April 11, 2019

2019 தமிழ்நாடு அஞ்சல்துறை 4442 வேலை விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி நீட்டிப்பு! NEW UPDATE(11.04.2019)

2019 தமிழ்நாடு அஞ்சல்துறை 4442 வேலை விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி நீட்டிப்பு! NEW UPDATE(11.04.2019)


Tamil Nadu Postal Circle Recruitment 2019 | India Post Office | GDS, BPM & ABPM Posts | Total 4442 Job Vacancies | Last Date 18.04.2019 (Date Extended) | Apply Online @ tamilnadupost.nic.in 

Tamil Nadu Postal Circle Recruitment 2019: India Post is going to fill up 4442vacancies in Tamil Nadu Postal Circle. TN Postal Circle invites online application from eligible candidates. Recently it has released a recruitment advertisement for 4442 vacancies. As per the India post office recruitment notification, these vacancies are allotted for BPM (Branch Post Master)/ ABPM (Assistant Branch Post Master)/ Dak Sevaks. Applicants who are looking for Tamilnadu Government jobs can use this Tamilnadu post office job opportunity. Eligible applicants can apply to this recruitment from 15.03.2019 to 18.04.2019 (Date Extended).
Tamilnadu Postal Circle recruitment apply online link and notification is available in the official website. Candidates must have passed in 10th Standard from recognized board. Candidates should have age limit between 18 to 40 years. The selection will be based on the merit list. After that selected candidates will be appointed at anywhere in Tamilnadu State. Applicants should submit online applications only. Contenders have to pay the required fee and make the payment via Credit/Debit cards and Net Banking. More details of India Post Office vacancy, upcoming notices, merit list, selection list, salary details and etc. will be updated on the official website.

Details of TN Postal Circle Recruitment 2019

Organization NameTamil Nadu Postal Circle
Job TypeCentral Govt.
Job NameBPM (Branch Post Master)/ ABPM (Assistant Branch Post Master)/ Dak Sevaks
Total Vacancy4442
Job LocationTamilnadu
Starting date for submission of online application15.03.2019
Last date for submission of online application15.04.2019 date extended up to 18.04.2019

Eligibility Criteria for Tamil Nadu Postal Circle GDS, BPM & ABPM Vacancies

Educational Qualification
  • Applicants must have passed Secondary School Examination or 10th std from recognized board.
  • Applicants must have knowledge of the local language.
  • Aspirants should have a computer training certificate.
  • Check the notification to know details about educational qualification.
Salary Details

Age Limit (as on 15.03.2019)

  • candidates age limit should be between 18 to 40 years.
  • Check the notification for age limit and relaxation.
Selection Process
  • India Post will select the aspirants on the basis of merit list. 
Mode of Application
  • Online applications only will be accepted.
Fee
  • Rs.100 for OC/OBC/EWS Male candidates and no fee for Female/ SC/ ST/ PWD candidates.
Payment Mode
  • You can make the payment via offline (any Head Post Office or other identified Post Offices In India) or online by using net banking.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts