ஊரடங்கின் போது ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து மற்றொரு மாவட்டத்துக்கு செல்வற்கான இ.பாஸ் வழங்குவதில் புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி எங்கு செல்கிறோமோ அந்த மாவட்ட கலெக்டர் தான் இனி அனுமதி வழங்குவார். - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Saturday, May 16, 2020

ஊரடங்கின் போது ஒரு மாவட்டத்தில் இருந்து மற்றொரு மாவட்டத்துக்கு செல்வற்கான இ.பாஸ் வழங்குவதில் புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதன்படி எங்கு செல்கிறோமோ அந்த மாவட்ட கலெக்டர் தான் இனி அனுமதி வழங்குவார்.

Image

No comments:

Post a Comment

Popular Posts