அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் தற்காலிக கணினி ஆசிரியர் பணி - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Friday, December 14, 2018

அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் தற்காலிக கணினி ஆசிரியர் பணி


தமிழகத்தில் உள்ள. அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் தற்காலிக கணினி ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர் கல்வி தகுதி M.sc.,BEd(or) B.Sc., BEd (COMPUTER SCIENCE) அந்த ஊருக்கு  அருகில் உள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியில் தொடர்பு கொள்ளவும்


Popular Posts