சி.எஸ்.சி யின் 7 வது பொருளாதார சமன்பாடு கணக்கெடுப்பு 2019- முதல் தேசிய கலந்தாய்வு கூட்டம் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Saturday, January 19, 2019

சி.எஸ்.சி யின் 7 வது பொருளாதார சமன்பாடு கணக்கெடுப்பு 2019- முதல் தேசிய கலந்தாய்வு கூட்டம்

சி.எஸ்.சி யின் 7 வது பொருளாதார சமன்பாடு கணக்கெடுப்பு 2019- முதல் தேசிய கலந்தாய்வு கூட்டம்
சி.எஸ்.சி யின் 7 வது பொருளாதார சமன்பாடு கணக்கெடுப்பு 2019- முதல் தேசிய கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தியது

சி.எஸ்.சி இ-ஆளுனர் சர்வீசஸ் இந்தியா லிமிடெட்,  இந்தியாவின் ஸ்டேட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் (MoSPI) உடன் இணைந்து, அனைத்து மாநிலங்களிலும், யூனியன் பிரதேசங்களிலும் உள்ள CSC SPV VLE களைப் பயன்படுத்தி 7 வது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு 2019 இல் ஒரு தேசிய கலந்தாய்வு கூட்டம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்தது. இந்த மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நாட்டில் உள்ள அனைத்து வீடுகளையும் நிறுவனங்களையும் உள்ளடக்கியது.

ஸ்ரீ பிரவீன் ஸ்ரீவாஸ்தா, செயலாளர் - புள்ளிவிவரம் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்ட அமலாக்க அமைச்சகம் (MoSPI) நாடுகளின் டிஜிட்டல் வலுவூட்டலில் ஆர்வமிக்க VLE இன் முயற்சிகளை பாராட்டியது.
அவர் கூறினார், "CSC SPV உடன் வலிமை கொண்டது தனித்துவமானது.
புள்ளியியல் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்ட அமலாக்க அமைச்சின் வலிமை தரவுகளின் தரம் ஆகும். "
கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் CSC மாநில பிரதிநிதிகள், புள்ளிவிபரம் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் துறை, மாநில NSSO மற்றும் பிற பிரதிநிதிகளின் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
  


CSC CONDUCTED FIRST NATIONAL event ON 7 TH ECONOMIC CENSUS 2019
CSC e-Governance Services India Limited in collaboration with Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) Government of India organized a National Workshop on 7th Economic Census 2019 for roll out using CSC SPV VLEs in all the states and union territories. This Census will encompass all the households and establishments in the country.

Shri Pravin Srivastava, Secretary- Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) appreciated the efforts of the enterprising VLEs in the digital empowerment of nation. He said, “The strength carries with CSC SPV is unique. The strength of Ministry of Statistics and Programme Implementation is the quality of data.”

The workshop was attended by CSC state representatives, department of Statistics and Program Implementation officials, officers from state NSSO and other representatives. 

No comments:

Post a Comment

Popular Posts