7 வது பொருளாதாரக் கணக்கில் பங்கேற்க மேற்பார்வையாளராக VLE கள் பதிவு செய்தல் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Wednesday, January 23, 2019

7 வது பொருளாதாரக் கணக்கில் பங்கேற்க மேற்பார்வையாளராக VLE கள் பதிவு செய்தல்

7 வது பொருளாதார ஆய்வில் பங்கேற்க VLEs பதிவு -
CSC VLE கள் இப்போது 7 வது பொருளாதார கணக்கெடுப்பு கணக்கில் பங்குபற்றுவதற்காக நுகர்வோர் மற்றும் மேற்பார்வையாளர்களுக்காக பதிவு செய்யலாம்.
ஆய்வின் நோக்கம் நிறுவனங்களின்  எண்ணிக்கை  , பணியாளர்களின்   எண்ணிக்கை , நிதி,உரிமையாளர் வகை போன்ற தரவுகளை கைப்பற்றுவதாகும் ,

கீழே உள்ள இணைப்பைப்பின் முலமாக CSC VLE க்கள் மேற்பார்வையாளர்களுக்காக பதிவு செய்யவும்:VLEs Register to Participate in 7th Economic Survey – CSC


VLEs can now register for enumerators and supervisors to participate in the 7th Economic Census survey to be held soon.
The purpose of the survey is to capture data like number of establishments, number pf person employed, source of finance, type of ownership etc.
Please register through the link below:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts