குடியரசு தின வாழ்த்துகள் மற்றும் படங்கள் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Sunday, January 27, 2019

குடியரசு தின வாழ்த்துகள் மற்றும் படங்கள்


அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்..

நமது VLE க்கள் அவர்களின் கிராமத்துடன் ஒன்றிணைந்து 70 வது குடியரசு தின விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுகிறார்கள் . .

இது நமது VLE  மற்றும் மக்களுடைய ஒற்றுமையை பறைசாற்றுகிறது.

1 comment:

Popular Posts