குடியரசு தின வாழ்த்துகள் மற்றும் படங்கள் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Sunday, January 27, 2019

குடியரசு தின வாழ்த்துகள் மற்றும் படங்கள்


அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்..

நமது VLE க்கள் அவர்களின் கிராமத்துடன் ஒன்றிணைந்து 70 வது குடியரசு தின விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுகிறார்கள் . .

இது நமது VLE  மற்றும் மக்களுடைய ஒற்றுமையை பறைசாற்றுகிறது.

1 comment:

Popular Posts