தங்கள் நிலத்தின் புலப்படத்தினை தங்களது ஸ்மார்ட்போன் / கணினியில் பார்வையிட - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Wednesday, January 2, 2019

தங்கள் நிலத்தின் புலப்படத்தினை தங்களது ஸ்மார்ட்போன் / கணினியில் பார்வையிடFMB எனப்படும் தங்கள் நிலத்தின் புலப்படத்தினை தங்களது ஸ்மார்ட்போன் / கணினியில் பார்வையிட அல்லது PDF வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய eservices.tn.gov.in/eservicesnew/l என்ற தமிழ்நாடு அரசின் இணையதள முகவரிக்கு சென்று தங்கள் நிலம் சம்பந்தப்பட்ட விவரங்களை உள்ளீடு செய்து சமர்ப்பிக்கவும்.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts