மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கான நீட்தேர்வில் தஞ்சை மாணவர், அகில இந்திய அளவில் 7-வது இடம் பிடித்தார் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Friday, February 8, 2019

மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கான நீட்தேர்வில் தஞ்சை மாணவர், அகில இந்திய அளவில் 7-வது இடம் பிடித்தார்


மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கான நீட்தேர்வில் தஞ்சை மாணவர், அகில இந்திய அளவில் 7-வது இடம் பிடித்தார்


மாணவருக்கு தேவா திருப்பூரின் இதயம்கனிந்த வாழ்த்துக்கள்

No comments:

Post a Comment

Popular Posts