உங்கள் கிராமம் டிஜிட்டல் கிராமமாக மாறப்போகிறது-ஆமாங்க நம்ம CSC VLE-க்கள் தான் இதை செயல்படுத்த போறோம் - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Sunday, February 3, 2019

உங்கள் கிராமம் டிஜிட்டல் கிராமமாக மாறப்போகிறது-ஆமாங்க நம்ம CSC VLE-க்கள் தான் இதை செயல்படுத்த போறோம்

உங்கள் கிராமம் டிஜிட்டல் பற்றி
டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் பார்வை ,


சி.எஸ்.சி மின்-ஆளுமை சேவைகள் இந்தியா லிமிடெட் "டிஜிட்டல் கிராமம்" பிரச்சாரத்தில் இணைந்துள்ளது. டிஜி கிராமம் இந்திய சமுதாயத்தின் முன்னேற்ற பாதையை உருவாக்குகிறது - "கிராமங்கள்" டிஜிட்டல் இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு கிராமிய குடிமகனுக்கும் டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு வழங்குதல்,

CSC SPV ஆரம்பத்தில் டிஜிட்டல் கிராம பிரச்சாரத்தின் கீழ் ஒரு பைலட் என்ற ஆறு கிராமங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது

CSC மையத்தின் ஊடாகம்  முலமாக கிராமிய குடிமக்களுக்கு மின்-ஆளுமை சேவைகளை வழங்குவதே இலக்கு.

கிராமத்தின் மொத்த மக்கள் தொகையை டிஜிட்டல் முறையில் இணைத்து முன்னெடுத்துச்செல்ல ஒரு பலமாக CSC மையம் செயல்படும்.

கிராமப்பகுதி குடிமக்களுக்கு கிராமத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய CSC மையம் முலமாக
அனைத்து சேவைகளையும் வழங்குதல், அவை தொலைத்தொடர்புத்துறை, நிதி சேவைகள், இணைய இணைப்பு மற்றும் பிற G2C / B2C சேவைகள் போன்ற தரமான சேவையுடன் வழங்குவதோடு, ஆண்டு முழுவதும் சுலபமான விலையை எளிதில் அணுகக்கூடியவை.

திட்டத்தின் நோக்கம் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தின் டெக்னோ பொருளாதார நம்பகத்தன்மைக்கு உதவுவதாகும், கிராமப்புற பகுதி வாழ்வாதாரங்களில் உற்பத்தி பயன்பாடுகளுக்கான திட்டங்கள்; எதிர்கால பயன்பாடுகளுக்கு தொழில்நுட்ப தொகுப்புகளை தரப்படுத்துங்கள்; தகவல் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளில் விழிப்புணர்வு மற்றும் திறனை வளர்த்தல்.
ஐ.டி. / ஐ.டி.ஈ.எஸ் தொழில்துறையை ஊக்குவிப்பதன் மூலம், இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல்.
ஐடி / ஐ.டி.ஈ.எஸ் துறைகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம், ஐடி. தொழில் நுட்பத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும், சீரான சமநிலையான வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts