ஒவ்வொரு VLE க்கும் Rs.200 பணம் கிடைக்கபெரும் எவ்வாறு தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க - CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

CSC VLE HELP DESK

test banner

Two Wheeler and 4 Wheeler and Commercial Insurance Now Live With in 5 Mins Get Policy

Saturday, February 23, 2019

ஒவ்வொரு VLE க்கும் Rs.200 பணம் கிடைக்கபெரும் எவ்வாறு தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க


பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம்நேரடி ஒளிபரப்பு மரியாதைக்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி - பிரதான் கிசான் சம்மன் நிதித் திட்டத்தை துவக்கிவைகிறார்.

அனைத்து VLE களுக்கும் கட்டாயமாக இந்த நேரடி ஒளிபரப்பில் கலந்துகொள்ளவேண்டும்.மேலும் குறைந்தபட்சம் 80-100 குடிமக்கள் கலந்துகொள்ளுமாறு இந்த நேரலையை உங்கள் மையத்தில் ஒளிபரப்ப ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட URL க்கு குறைந்தது மூன்று சிறந்த புகைப்படங்களை பதிவேற்ற வேண்டும்

ரூ .200 / - (வரிகளை உள்ளடக்கியது) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில் VLE  க்கு  பணம் கிடைக்கபெரும்.
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme
Live webcast of Hon’ble Prime Minister SWhri Narendra Modi Launching Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme.
t is mandatory for all VLE’s to screen the Live Telecast. A minimum of 80-100 citizens should assemble and watch the live telecast at the centre.
A minimum of three best photographs should be uploaded to the given URL
Rs.200/- (Inclusive of Taxes) will be transferred to VLE’s Digi Wallets on the basis of the above-mentioned activities.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts